38 minute meditation journal

12 October 2017 6:55 PM
-ukupno 38 minuta,16: 21 poceo bio sam prekinut  nakon 4 minuta!!!
ja sam sensibilan zato sto meditiram i treba da se trznem kad neko udari rukom u sto to je prirodno
kod smirenih ljudi